Slutet på terminen

Slutet på terminen

de 2, 2022

När orken tar slut

För skolungdomar med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer är slutet på terminen ofta ett resultat av att ha kämpat sig igenom många långa skoldagar där anpassningar och stöd fungerar i varierande omfattning, ofta beroende av skola, lärare och omgivningens kunskap om hur olika funktionsvariationer ska bemötas. Orken tar slut och frånvarodagarna blir tätare. Läxorna blir svårare att orka med och jullovet börjar kännas inom räckhåll. För en del familjer är jullovet ett välkommet avbrott från vardagens kamp, medan den för andra familjer bryter den struktur som börjat fungera så att stress och oro smyger sig tillbaka när rutinerna bryts.

Ibland hjälper det att distrahera sig själv med någon att hålla i händerna. På bilden ser du en nyckelring med pop-it plattor som blir en välkommen fidget toy att ha i väskan eller fickan för att orka lyssna några minuter till, eller pilla med när man väntar på nästa moment. 

Det är ofta som mantrat håll i, håll ut, håll om, håll av ekar i mitt huvud så här i slutet på terminen då jag själv är förälder till barn med funktionsvariationer. Bara en dag till, bara en vecka till, bara nästa steg och så håller man andan en stund för att hoppas att barnen och ungdomarna ska orka ytterligare en dag.

Sök