Behandling av personuppgifter inom Stressleksaker.se

Vi på Stressleksaker.se vill att du ska känna dig trygg över vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till, samt vilka rättigheter du har att ta del av information, klaga på eller ha synpunkter på hanteringen. 

1. Inledning 
Inom EU finns en gemensam dataskyddsförordning Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR står för General Data Protection Regulation och den gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Syftet med regleringen är bland annat att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck. IMY eller Integritetsskyddsmyndighten är den som granskar och kontrollerar att Dataskyddsförordningen efterlevs i Sverige. Du kan läsa mer om förordningen på www.imy.se 

Vad är en personuppgift? 
En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild eller personnummer. 

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen? 
Personuppgiftsansvarig för Stressleksaker.se är Drasticminds AB, org.nr 559274-3461, Hallonvägen 66, 448 37 Floda. 

2. Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?
Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål beroende på om du har valt att registrera dig för nyhetsbrev, skapat en profil på vår hemsida, om du besöker vår webbplats eller handlar i vår e-handel. I det följande beskrivs de olika ändamålen. 

När du registrerar dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar och använder din e-postadress för marknadsföringsändamål. I samtliga e-postmeddelanden från Stressleksaker.se hittar du en länk eller instruktion för att kunna avsäga dig utskick. 

När du registrerar dig på Mina sidor uppger du själv de uppgifter som vi sparar för att komma i kontakt med dig och uppgifter om köp som du gör kommer att registreras och lagras. När du registrerar dig på Mina sidor godkänner du samtidigt våra villkor. Behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera din köpupplevelse i enlighet med de skyldigheter vi har gentemot dig enligt gällande lagstiftning och för att möjliggöra en personligt anpassad upplevelse på vår hemsida. Baserat på de uppgifter vi samlar in (exempelvis köphistorik, ålder, postort m.m.) gör vi en analys som kan resultera att du sorteras in i en grupp (ett kundsegment) eller får en unik profil. 

Insikterna från analysen ligger till grund för att anpassa kommunikation till dig och för dina personliga erbjudanden, förmåner m.m. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden. Analysen hjälper oss också att skicka så relevant information och så relevanta erbjudanden till dig som möjligt. 

Vi kommunicerar med dig som kund via e-post, sms och direktreklam. Ibland kommunicerar vi även genom annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook), vilket innebär att vi kan komma att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. 

Du kan själv logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra val av kommunikationskanaler. Du kan även kontakta kundservice för att ändra dessa val. Observera att vi inte kan bistå med begränsningar eller ändringar gällande sociala nätverk. I de fallen behöver du på egen hand ändra inställningarna för ditt konto på respektive plattform. I samtliga e-postmeddelanden och SMS från oss hittar du även en länk eller instruktion för att kunna avsäga dig utskick. 

När du gör köp på vår hemsida utan att välja att registrera en profil, sparas information som är nödvändig för att kunna genomföra ditt köp. Adressuppgifter, namn, kontaktuppgifter m.m. samlas in för att vi ska kunna skicka de varor till dig som du har beställt och ta emot betalning. Detta görs dels genom den information du lämnar i samband med köp, dels genom att webbsidan använder sig av så kallade cookies. När du genomför ett köp godkänner du våra villkor. 

Hur länge sparas personuppgifterna? 
Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. De uppgifter som används för att administrera ditt kundlogin sparas därför under tiden som du har valt att vara registrerad, eller så länge det krävs enligt gällande lagstiftning (se nästa stycke). Om du väljer att ta bort din registrering tas samtliga sparade uppgifter bort. 

Personuppgifter som samlas in i samband med köp som oregistrerad kund, det vill säga utan login, sparas enbart i samband med ditt köp och leverans av produkter. För att möjliggöra reklamationer sparas i 36 månader. Det är under så lång tid du har rätt att reklamera en vara enligt lag. Efter att 36 månader har löpt ut kommer endast uppgifter rörande transaktionen att sparas i sammanlagt 7 år, i enlighet med Bokföringslagen. 

Betalning 
I samarbete med Klarna erbjuder Stressleksaker.se betallösningen Klarna Checkout. Mer information om Klarnas betalsätt eller din betalning finns på klarna.se eller i Klarna- appen. Genom att slutföra ditt köp i kassan godkänner du både Köpvillkor Stressleksaker.se. och Klarnas villkor samt Klarnas hantering av personuppgifter. Läs mer om hur Klarna hanterar personuppgifter på: www.klarna.com/se/villkor. 

Leverans 
För att vi ska kunna skicka beställningen behöver vi namn, adress, e-post, samt ditt mobilnummer om du föredrar att få avisering om din leverans via sms. Denna information skickas vidare från oss till de olika transportörer vi samarbetar med. Avisering rörande leverans av ditt paket sker från någon av våra transportörer. 

Hur använder vi oss av cookies? 
Stressleksaker.se använder två typer av cookies; sessionscookies och permanenta cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och de sätts därför per automatik när du går in på webbplatsen. Utöver nödvändiga cookies använder vi även cookies för prestanda- och marknadsföringsändamål. För att placera dessa cookies på din enhet behöver vi ett aktivt samtycke från dig. Du godkänner eller nekar vår användning av dessa cookies i den dialogruta som visas nere till vänster på skärmen när du går in på webbsidan. 

Personuppgiftsbehandling vid marknadsföring i sociala nätverk 
Vi delar opersonliga beteendedata som exempelvis köp och sökningar med sociala plattformar såsom Facebook och Instagram genom ett skript på hemsidan. Facebook och Instagram kan komma att koppla ihop beteendedata med information lagrad i de sociala nätverken för att sända erbjudanden och visa annonser i ditt flöde. Vill du begränsa denna funktion gör du det i inställningarna för dina konton på de sociala plattformarna. 

Personuppgiftsbehandling vid tävlingar på stressleksaker.se 
Om du deltar i en tävling på stressleksaker.se eller via några av våra sociala media, och fyller i ett tävlingsformulär så sparas dina uppgifter i syfte att administrera tävlingen enligt de villkor som anges i samband med att du skickar in ditt tävlingsbidrag. Personuppgifterna sparas endast så länge det behövs för att administrera tävlingen. 

3. Vilka personuppgifter delar vi med andra? 
Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför Stressleksaker.se förutom för behandling för vår webbsidas räkning. Det kan röra sig om tryckerier, för att möjliggöra tryck och distribution av informationsmaterial, samt leverantörer som tillhandahåller IT-system och programvaror. Dessa leverantörer kan få tillgång till personuppgifter när de tillhandahåller sina tjänster, såsom support och felsökning. Vi har även samarbetsparter som utför transporter och betallösningar. Vi kommer aldrig att sälja dina personliga uppgifter vidare till något annat företag, men vi kan tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag. 

4. Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om de uppgifter som vi har registrerade om dig, begära rättning av felaktiga uppgifter, samt begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Du kan också begära att få veta till vem vi lämnat dina personuppgifter. 

Du har även rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter, om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för eller om du invänt mot behandling. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av oss utan ditt samtycke. 

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att skicka din skriftliga begäran till info@stressleksaker.se eller ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär. Vi behöver ditt personnummer för identifiering och kommer att skicka uppgifterna till din folkbokföringsadress. 

Om du är missnöjd med Stressleksaker.se’s behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran att utnyttja dina rättigheter har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för framförande av klagomål.
Sök